Bura mənim dünyamın sadəcə bir hissəsinin əksidir...

понедельник, 9 июля 2012 г.


                                                  İncə sənətim mənim....


Bir dünya yaratmaq istəyirəm hər pəncərəmi açdıqda səmada ulduzlar əvəzinə notlar parlasın,
Dayanmasın musiqi orda heç zaman damarımda qanım dayansın notlar fırlansın.


Evimə gedən küçələrin yollarında bitsin güllər,
Küçələr rənga-rəng,rənga-rəng olsun pəncərələr.

Xəyallarım çıxsın içimdən görən bu həyat bu qədər mi düzələr,
Yoxsa tək 5ci fəsildə keçəcək ömür Nazlı buralara çətin gələr...


Rengli pilləkanlarla qaçım evimə sarı,
Günəş çıxacaq yenə buralarda heç yağış yağmır.

Sevgi küçəsinin sakiniyəm sizə uzaq bu yerlər,

Burda külək musiqiylədi,göylər həm yerlər.


Zamanı dartaraq hər gün gedirik ölümə sarı,
Mənim üçün vacib sevgi,neynirəm dövləti,varı?


Mən tərk edirəm mənim dünyamdan bixəbər yarı,
Onsuzda dünya mənim varlığım üstə sona ərəcək...

Şahzadəyəm,yalnızam taxt-tacım yox mənim,
Mən incəsənət xəstəsiyəm ruhum azad mənim...
Həyat doluyam qəlbim dolu heyif cox heyif,
Anlamadı bu dünya məni nə ana nə sevgi yox...


Ölərkən qəbrimə not açarı qoysun dostlar,
Baş daşımda çəkilsin piano,skribka bir gitar,
Kİmsə soruşsa hardandı səndə bu arzular,
Cavab verin "musiqi ürəyində qalıb zavallının bu qəbirdə yatar"...